ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο FinancialLit4Women περιλαμβάνει 6 εταίρους από 6 χώρες, με σχετικές εμπειρίες και ικανότητες για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

EESTI PEOPLE TO PEOPLE
(ΕΣΘΟΝΙΑ)

O Eesti People to People είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Εσθονία από το 1997 και δραστηριοποιείται από το 1993 ως παράρτημα του People to People International NGO. Ο σκοπός του People to People είναι να ενισχύσει τη διεθνή κατανόηση και φιλία μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών απευθείας μεταξύ λαών διαφορετικών χωρών και διαφορετικών πολιτισμών. Το Eesti People to People έχει δέκα μέλη και πάνω από εκατό εθελοντές αυτή τη στιγμή και διαθέτει εμπειρία σε έργα Erasmus + KA1, KA2 και KA3, καθώς και σε προγράμματα EuropeAid, DAPHNE III, LLLP, Nordplus, NORDEN και Europe for Citizens. Τα κύρια θέματα για τα μέλη του προσωπικού ως εκπαιδευτές είναι ο γραμματισμός των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορίας, η ψηφιακή εκπαίδευση, ο οικονομικός γραμματισμός, η ισότητα των φύλων, η ένταξη, η παγκόσμια εκπαίδευση.

STANDO LTD
(ΚΥΠΡΟΣ)

Ο STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, με αντικείμενο την έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης και εκπαίδευσης απο την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Η δύναμη της εταιρίας βρίσκεται στην άρτια καταρτισμένη ομάδα και στο εκτενές δίκτυο συνεργατών της ανα τον κόσμο. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί και ερευνητές του Οργανισμού καθώς και οι επαγγελματίες του, είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση μακροσκελών και απαιτητικών έργων σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς τόσο απο την Κύπρο όσο και απο το εξωτερικό. Συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρατικών και διακρατικών έργων, στοχεύοντας στην παροχή καινοτόμων λύσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και προωθούν την κοινωνική συνοχή.

MITRA FRANCE
(ΓΑΛΛΙΑ)

Ο οργανισμός Mitra France στοχεύει στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και ανταπόκρισης στην κοινωνική, εθνοτική, γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την καλλιτεχνική δημιουργικότητα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας και της αυξημένης απασχολησιμότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και όχι μόνο. Δημιουργούμε ευαισθητοποίηση μεταξύ των νέων σχετικά με τον ρόλο τους στην κοινωνία και αυξάνουμε το επίπεδο ψηφιακής ικανότητας μεταξύ ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες: άνεργοι, εθνικές μειονότητες, πρόσφυγες και άτομα με χαμηλή ειδίκευση.

IKKAIDO LTD
(ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

Ο Ikkaido είναι ΜΚΟς με συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη. Το Ikkaido εργάζεται καθημερινά με άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, NEET, μετανάστες και άτομα με προβλήματα ψυχικής ευεξίας, και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως γυναίκες και κορίτσια και άτομα με αναπηρία, για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματά τους και να τους παρακινήσουν να λάβουν μέτρα για καλύτερη υγεία, ανάκαμψη και δέσμευση στην κοινότητα. Μαθαίνοντας από περισσότερα από 20 προγράμματα Erasmus + ως συντονιστής και πολλά ως συνεργαζόμενος οργανισμός, ο Ikkaido έχει βελτιώσει τις γνώσεις του στον αθλητισμό, την καθοδήγηση, την αξιολόγηση, και βελτίωσε τις ικανότητές του στους τομείς της ενδυνάμωσης της νεολαίας μέσω σωματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης διαπολιτισμική μάθηση, επικοινωνία.

Ikkaido Inclusive Martial Arts (Ireland)

Το Ikkaido IMA έχει τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων ένταξης και παιχνιδιών χωρίς αποκλεισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άθλημα ή δραστηριότητα, για οποιαδήποτε ικανότητα ή αναπηρία και ειδικά για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν μαζί στην ίδια δραστηριότητα. Το Ikkaido IMA αναπτύσσει εργαλεία ένταξης και, βίντεο και φωτογραφικούς πόρους για παιχνίδια ένταξης και χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Τα παιχνίδια χωρίς αποκλεισμούς λειτουργούν ως εργαλείο αξιολόγησης που επιτρέπει στους εργαζομένους της νεολαίας να αναγνωρίσουν τη φύση και την πολυπλοκότητα των εμποδίων στη συμμετοχή ενός ατόμου σε μια συνεδρία σωματικής δραστηριότητας. Βασικές δραστηριότητες: Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, εκπαίδευση και προσόντα για τους ηγέτες των νέων, τους εργαζόμενους στη νεολαία, τους προπονητές, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους αξιολογητές και τους εσωτερικούς εγγυητές ποιότητας, τη σωματική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, τις υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης στους νέους, τα εργαστήρια σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες απασχόλησης των νέων, τακτικές συνεδρίες φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας πολεμικές τέχνες και διαλογισμό.

Innovation Hive
(ΕΛΛΑΔΑ)

Η Innovation Hive – Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, κίνητρα για νέα γνωστικά πεδία και αξίες, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις και συνθήκες.
Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης με τελικό στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την καθιέρωση των αρχών της κοινωνικής καινοτομίας

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του ταμείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αφορά απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να πραγματατοποιηθεί απο τη λήψη των συγκεκριμένων πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στο έργο

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive | Privacy Policy | Terms & Conditions

Μετάβαση στο περιεχόμενο