Για να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή “Άγνωστες πηγές” στο Android Phone σας.

Για παλιές εκδόσεις Android (4.0, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0)

  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Android σας > Ασφάλεια

    Ελέγξτε την επιλογή Άγνωστες πηγές

    Πατήστε OK στο μήνυμα που σας ζητείται

    Επιλέξτε Εμπιστοσύνη

 
 

Για νέες εκδόσεις Android (Oreo, Pie, Android 10, 11 και 12)

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Android σας > Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Επιλέξτε Προηγμένες ή τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία – οι χρήστες ενδέχεται να δουν και τις δύο επιλογές ανάλογα με τη συσκευή τους

Επιλέξτε Ειδική πρόσβαση εφαρμογών

Επιλέξτε Εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών

Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να επιτρέψετε την παράλληλη φόρτωση αρχείων apk

Financial Literacy For Women

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο