FinanciaLit4Women: Improving financial literacyfor NEET women through game-based learning

PROJEKTIST

FinanciaLit4Women” sai ametliku alguse 1. detsembril 2020 ning juba sama aasta 17 detsembril toimus virtuaalne koosolek, mille korraldajaks oli projekti koordineeriv Eesti People to People MTÜ. Kohtumine tõi kokku kõik kuus partnerit – projekti koordinaator Eesti People to People ja selle partnerid STANDO LTD (Küpros), MITRA FRANCE (Prantsusmaa), IKKAIDO LTD (Ühendkuningriik), Ikkaido Inclusive Martial Arts (Iirimaa) ja Innovation Hive (Kreeka). Kohtumise raames tutvustasid koostööpartnerid oma organisatsioone ning toimus projekti tuvustus STANDO poolt. Kohtumise ajal arutasid partnerid küsimustiku esialgset varianti, mille väljatöötamine algas juba projekti esimestel päevadel.

Ühtlasi olid päevakorras ka projekti raames korraldatavad tegevused ning nende väljundid. Projekti koordinaator andis ülevaate projekti juhtimisest, vastutusalast ja ülesannetest. Koostööpartnerid leppisid kokku ka kavas, mis võimaldaks saavutada kvaliteetseid tulemusi ning aidata naistel tõsta
rahanduslikku kirjaoskust ning vähendada soolist ebavõrdust antud valdkonnas. 2020 aastal kiiti projekt heaks ning kaasrahastati selle kahe aastaseks läbiviimise perioodiks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi raames.

FinanciaLit4Women tulemused ja mõju

Projekti põhiväljundiks on valik tööriistu ning mängupõhiseid õpiressursse. Nende eesmärgiks on naiste võimestamine läbi fintantsoskuste õpetamise, mis vastaksid nii tööturu kui ka kaasaegse ühiskonna nõuetele ning võimaldaksid ühiskonnaelust osa võtmist. Projekti eesmärgiks on sooline võrdõiguslikkus finantssektoris, naiste võimestamine võimaldades neil vastata tööturu vajadustele ja tänapäevase ühiskonna nõuetele rahandusliku kirjaoskuse omandamise kaudu.


Projekti tulemused võib jagada neljaks:

  1. Kombineeritud rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat.
  2. MoneyRec: interaktiivne veebipõhine rahandusliku kirjaoskuse mäng.
  3. Rollimängude käsiraamat rahandusliku kirjaoskuse õpetamiseks.
  4. Rahaga ümberkäimist õpetav lauamäng.

Projekti jooksul toimub kaks rahvusvahelist 5-päevast koolitust Prantsusmaal ja Iirimaal. Ühtlasi korraldatakse mitmeid kohalikke üritusi igas partnerriigis.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

https://www.facebook.com/FinanciaLit4Women-225565495561212

Author

innohive

Skip to content