VÕTA ÜHENDUST

    Financial Literacy For Women

    Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

    2020-1-EE01-KA204-077929

    Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

    Skip to content